Voglio realisare mio sogno e stare in crocera a mio compleanno a 28 maggio


INFORMACIONE BAZIKE

RECENSIONI YT

E shkëlqyeshme


VLERËSO KROÇERËN TËNDE NË DETAJ
Kabina
E shkëlqyeshme
Kuzhina
E shkëlqyeshme
Nisja
E shkëlqyeshme
Aktivitetet
E shkëlqyeshme
Argëtimi
E mesme
Palestra
E shkëlqyeshme
Hapësirat publike
E shkëlqyeshme
Shërbimi
E shkëlqyeshme
Vlera për para
E mesme
RECENSIONI PËR KABINËN (opsional)

1
2-5
6-10
10+
CILAT KATEGORI MENDON QË I PËRSHTATEN PËRSHKRIMIT TË KROÇERËS TËNDE?