Celestyal Cruises

Celestyal Cruises është marka e re e Louis Cruise Line e cila është një markë historike krocerash greke që operon në detet Mesdhe dhe jo vetëm që nga viti 1986. Celestyal sot ka 5 anije që operojnë kryesisht në Mesdhe. Edhe pse anijet Celestyal nuk janë të famshme për luksin dhe shkëlqimin, Celestyal sigurisht që ka sukses për cilësinë e ushqimit me cilësi të mirë që ofrohet dhe për çmimet mesatare shumë të ulëta për pasagjer.

PËRSE NE